:: Strona głowna
:: Nasza miejscowość
:: Historia
:: Turystyka i rekreacja
:: Ciekawe miejsca
:: Dla mieszkańców
:: Galeria zdjęć
:: Forum mieszkańców
:: Linki
:: Kontakt


Walory krajoznawczo-antropogeniczne wsi Wały:
     Znajduję się tutaj wiele obiektów wpisanych w rejestr zabytków. Nie jest to wyjątkiem spośród miejscowości Dolnego Śląska, który w dniu dzisiejszym znaczącą część swej historii zawdzięcza spuściźnie niemieckich włodarzy tych terenów. Za wyjątkowy można uznać sposób rozwijania się wsi. Podział miejscowości chodź w znacznej mierze jest naturalny to powinien być przykładem dla innych miejscowości. Przy głównej ulica znajduje się w 95% zabytkowa zabudowa, w nieznacznym oddaleniu od drogi głównej w latach 50tych wraz z Elektrownią wybudowano osiedle domków. Obecne domki jednorodzinne powstają na przedłużeniu dawnej drogi, nie mieszając się z dawną zabudową. Do architektury o zabytkowym charakterze zalicza się m.in.:

   - cmentarz katolicki, który prawdopodobnie działał już w XVIII w, zamknięto go w trakcie II Wojny Światowej. Pochowano na nim około 120-150 osób.
   - grodzisko Średniowieczne, gród ten wykazuje cechę XI wiecznej budowli ochronnej,
   - piwnice XVIII wiecznego browaru, znajdujące się pod główną ulicą - ciekawe miejsce, jednakże nie dostępne dla zwiedzających,
   - dawny pałac, później piekarnia z przełomu XIX i XX wieku, podobnie datują się w jego okolicy podobne budynki które pełniły funkcję wędzarni, spichlerza czy młyna,
   - budynek dawnego zajazdu "U Szymańskiego", który widnieje na zabytkowych widokówkach,
   - obecna kapliczka Świętego Stanisława,
   - platan Klonolistny, (ok. 250lat) przy posesji nr 10.

Rys. 3 Panorama na rzekę Odrę (źr. J. Wojtas).


Ponadto nie istnieje już wiele obiektów, których historia zapisała się już na kartach tej wsi:

   - nie istniejący dziś kościół, znajdowała się na cmentarzu,
   - nie istniejąca już dawna cegielni, dziś w tym miejscu znajduje się kąpielisko,
   - resztki dawnej drogi kamiennej, na obecnym zalewie Odry.

Wieś Wały kryje w sobie wiele tajemnic, z których znaczna część zachowała się tylko w opowieściach.

   - poniemiecki ceglany bunkier - obecnie wyspa,
   - grób nieznanego Rosyjskiego żołnierza,
   - tunel łączący browar z dawnym portem na Odrze.

    Wszystkie zabytkowe budynki są zamieszkane, aczkolwiek zwrócenie na nie uwagi miało swój cel, miejscowość Wały nie jest miejscem, bez charakteru, nadają go jej właśnie w/w obiekty, które łączą przeszłość z teraźniejszością. Nie jest tu wiele miejsc, które zwracają uwagę na pierwszy rzut oka, ale wieś ma swój klimat, nie jest to twór socrealistyczny - bez wyrazu, ma swoją historię i może się tym szczycić. Niektóre miejsca warto oznaczyć tablicami informacyjnymi, ponieważ są dość interesujące, np.: grodzisko, nieistniejący już kościół, piwnice browaru, dawna cegielnia - mimo, że nic po nich już nie pozostało, to jednak świadczą o bogatej historii i pewnym znaczeniu wsi. Informacje na ten temat są zawarte w historii wsi. Ważnym dla wypoczynku i rekreacji jest kompleks wypoczynkowy nad zalewem, wspomniano już o tym wcześniej jest to główny punkt, który przyciąga i ma skupiać uwagę turystów. Inwestycje w rozwój tego ośrodka wraz z jego promocją spowoduje napływ większej liczby turystów lokalnych. Jest to przede wszystkim obiekt sezonowy, oparty na turystyce i rekreacji związanej ze środowiskiem wodnym, czyli:

   - Kąpiele i rekreacja,
   - Sporty wodne - organizowane różnego rodzaju zawody,
   - Żeglarstwo - obiekt bazuje na aktywności żaglowej i motorowodnej,
   - Wędkarstwo,
   - Akwen wykorzystywany również do ćwiczeń dla straży oraz służb medycznych itp.

    Każda z tych aktywności może być wspierana przez organizację różnego typu imprez, inwestycji w nowocześniejsze urządzenia turystyczne, infrastrukturę, które powodują, że dane aktywności są bardziej przystępne dla zwiedzających. Miejscowość nie jest praktycznie znana, a posiada prężnie działający lokalny ośrodek wypoczynkowy, który znajduje się w naturalnym otoczeniu. Miejscowość jest dobrym punktem wypadowym do pobliskich atrakcji: Brzeg Dolny, Lubiąż, rezerwat Jodłowice, otoczenie warte zwiedzenia, plusem jest to, iż wieś wraz z pobliskimi atrakcjami jest oddalona do ok. godzinę drogi od pobliskich aglomeracji.

Walory krajoznawczo-przyrodnicze:
     Powiat Wołów charakteryzuje się wyjątkowym bogactwem przyrodniczym. Silne zróżnicowanie naturalnych środowisk (od biotopów suchych, piaszczysk, po obszary bagienno-stawowe) sprzyja występowaniu bogatej fauny i flory, w tym wielu gatunków rzadkich i chronionych. Na obszarze gminy znajduje się park krajobrazowy Dolina Jezierzycy, położony częściowo w gminie Wińsko, oraz rezerwaty przyrody Uroczysko Wrzosy i Odrzyska.
     Brzeg Dolny, a także pobliskie Wały znajdą się na szlakach rowerowych, motorowych i pieszych. Już dziś zaobserwować można pojawiających się na tym terenie turystów zaciekawionych lokalną destynacją turystyczną, w końcu niedaleką i dużą aglomeracji, jest Wrocław. Sam Brzeg Dolny wraz z miejscowościami leżącymi nad Odrą, zalewami (w/w) nie stanowią celu ostatecznego tych krótkich wycieczek. Punktami docelowymi są przede wszystkim perełki tego terenu (powiatu)- Lubiąż, Jodłowice, Tarchalice. Całą otoczką do tych atrakcji jest przeprawa promowa w Brzegu Dolnym, możliwość żeglugi po Odrze od Wrocławia, przez Wały aż do Lubiąża. Gmina partycypuje projekt "Od Brzegu do Brzegu" (inwestycja w realizacji, mająca na celu przywrócenie drożności turystycznej Odry dla każdego rodzaju systemu transportowego), posiada atrakcyjny rynek, zespół pałacowo-parkowy, "Aquapark", Kompleks Hotelowo Sportowy. Kąpielisko w miejscowości Wały z kompleksem domków turystycznych oraz polem biwakowym może spowodować podjęcie decyzji zatrzymania się na dłużej- nie tylko na parę godzin. Po przeglądzie corocznych imprez, łatwo zauważyć, że gmina jest nastawiona na rekreacje i aktywny wypoczynek. Przeważają one nad imprezami o nie sportowym charakterze. W hali sportowej w Brzegu Dolnym odbywają się zawody wysokiej rangi (mecze koszykarskie ekstra-klasy, międzynarodowe mistrzostwa w karate, piłkę ręczną itp.). Obiekt ten staje się głównym znakiem rozpoznawczym gminy. Jest to bardzo dobra droga rozwoju, w obecnych czasach zdrowy tryb życia stał się modny, propagowanie go przez struktury społeczne i samorządowe daje pozytywne korzyści społeczeństwu.
     Warunki środowiskowe oraz klimatyczne powiatu sprzyjają spędzaniu tutaj wolnego czasu, szczególnie podczas sezonu wakacyjnego. Walory wód powierzchniowych: Odra wraz z dopływami oraz zbiornikami retencyjnymi i rekreacyjnymi, gdzie można uprawiać rozmaite sporty wodne (szczególnie żeglarstwo i sporty motorowodne w Wałach), organizować wycieczki, spływy kajakowe ("Flis Odrzański"). Przeprawa promowa znajduje się w Brzegu Dolnym, kąpieli w czystych wodach można zażywać w miejscowościach: Wały, Grodzanów, Pogalewo Wielkie. Łączna powierzchnia zalewów wynosi 7,35 ha. Odra stanowi południową granicę gminy Brzeg Dolny i płynie tu na długości ok. 16km.
     Walory klimatyczne: Gmina Brzeg Dolny znajduje się w jednej z najcieplejszych dzielnic klimatycznych kraju. Średnie roczne temperatury wynoszą 8,5°C, suma rocznych opadów to 500-600 mm, pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 50-60 dni. Okres wegetacyjny jest jednym z najdłuższych w Polsce i wynosi 255 dni. Obszar ten jest dość atrakcyjny dla rozwoju lokalnej branży turystycznej. Temperatury w poszczególnych porach roku nie są tak uciążliwe w porównaniu do regionów położonych dalej na wschód. Sezon na Nizinie Śląskiej trwa dość długo, miejscami w październiku temperatury. Sięgają około 20°C. Jest to kuszące dla osób uprawiających windsurfing, jeżdżących na nartach wodnych, a także dla reszty globtroterów.::  Wstecz 1 2 3 4 Dalej  ::


Pobierz dokument