:: Strona głowna
:: Nasza miejscowość
:: Historia
:: Turystyka i rekreacja
:: Ciekawe miejsca
:: Dla mieszkańców
:: Galeria zdjęć
:: Forum mieszkańców
:: Linki
:: Kontakt


Rys. 4 Widok na Klub Żeglarski „Energetyk”
oraz Elektrownię Wodną (źr. J. Wojtas).
Wszelkiego rodzaju inwestycje związane z przemysłem turystycznym: restauracja zabytków, modernizacja urządzeń turystycznych, tworzenie szlaków wodnych, rowerowych, motorowych, pieszych, dofinansowanie biznesu z zakresu agroturystyki, poza wkładem gminnym są dokonywane dzięki środkom z funduszu europejskiego, a także od przedsiębiorstw takich jak PCC Rokita S.A. Przedsięwzięcia takie wspiera również Stowarzyszenie Doliny Środkowej Odry. Gmina Brzeg Dolny, znajduje się na "Szlaku Odry" i jest to jeden z jej znaczących walorów. Zdecydowanie postrzegać należy ten obszar, jako doskonałe miejsce lokowania kapitału związanego z przemysłem, a owe położenie umożliwia jej dodatkowe wykorzystanie. "Szlak Odry" w obrębie powiatu rozpoczyna się przeprawą promową w Brzegu Dolnym, dalej przebiega przez Lubiąż i Tarchalice w gminie Wołów, kończy zaś we wsi Budków w gminie Wińsko. W najbliższym czasie w ramach międzynarodowego projektu "Greenways" będzie rozwijana prawobrzeżna część szlaków rowerowych prowadząca przez Wrocław, Uraz, Stary Dwór i Wały łącząc się ze "Szlakiem Odry".
     Dolina Odry charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi, jest w małej części przekształcona przez działalność człowieka, jednak zachowała się w stanie zbliżonym do naturalnego. W jej obrębie znajdują się miejsca chronione o dużym znaczeniu dla dziedzictwa przyrodniczego Europy, to przede wszystkim: starorzecza, lasy łęgowe i tereny podmokłe z rozległymi łąkami. Zawiązano już teren zielony objęty projektem "Odra 2000".
     Sama rzeka Odra stanowi istotny "korytarz ekologiczny" w tej części Europy, tak dla zwierząt, jak i dla roślin. Jest to pewien korytarz powietrzny dla wielu gatunków ptaków, dla których nie rzadko jest to przystanek w dalszej wędrówce i są to między innymi: gęsi zbożowe i białoczelne, żurawie, bociany. Łącznie około 85 gatunków ptaków zatrzymuje się tutaj na zimę: tracze, liczne gatunki kaczek- tereny dla pasjonatów ornitologii i botaniki. Gatunki chronione, na jakie można tu natrafić to: kania ruda i czarna, bielik, trzmielojad, łabędź krzykliwy, oraz w znacznej ilości wydry, bobry europejskie, a także wiele gatunków nietoperzy. W Odrze żyją między innymi następujące gatunki ryb: koza, certa, rozpiór, łosoś troć. Miejsca te są od lat rozpowszechnione w śród działających na tym terenie kół łowieckich.

Rezerwat przyrody "Jodłowice" leży na granicy gmin Brzeg Dolny i Oborniki Śląskie, zajmuje powierzchnię 9,36ha. Chronione są tutaj starodrzewia lasu mieszanego z jodłą pospolitą na czele, a także bukiem pospolitym, dębem szypułkowym, grabem zwyczajnym oraz monokulturami daglezji zielonej, dębu czerwonego oraz sosną Banksa. W rezerwacie znajduje się głaz narzutowy, a nazwa wsi i rezerwatu pochodzi od jodły, która stanowi północną granicę jej występowania w warunkach naturalnych.
     Jedną z inwestycji, która ma za zadanie urozmaicenie atrakcji turystycznych tego regionu, jest projekt rezerwatu przyrody - "Pogalewskie Źródliska"- ma on rozciągać się na obszarze 12 ha w pobliżu wsi Pogalewo Wielkie. Obejmuje on stromą krawędź Wysoczyzny Rościsławickiej, która opada ku dolinie Odry. Głównym założeniem i celem powstania rezerwatu jest ochrona lasu nadodrzańskiego z bogatym runem kokoryczowym oraz źródlisk położonych na skarpie (strumienie mają charakter poników- znikają pod powierzchnią i pojawiają się w innym miejscu). W skład drzewostanu wchodzą: jesiony, olchy, wiązy, dęby, graby.
     Jedną z inwestycji, która ma za zadanie urozmaicenie atrakcji turystycznych tego regionu, jest projekt rezerwatu przyrody - "Pogalewskie Źródliska"- ma on rozciągać się na obszarze 12 ha w pobliżu wsi Pogalewo Wielkie. Obejmuje on stromą krawędź Wysoczyzny Rościsławickiej, która opada ku dolinie Odry. Głównym założeniem i celem powstania rezerwatu jest ochrona lasu nadodrzańskiego z bogatym runem kokoryczowym oraz źródlisk położonych na skarpie (strumienie mają charakter poników- znikają pod powierzchnią i pojawiają się w innym miejscu). W skład drzewostanu wchodzą: jesiony, olchy, wiązy, dęby, graby.
     Ostatnim projektowanym zespołem jest Nadodrzański Park Krajobrazowy, ma obejmować pas ciągnący się od Brzegu Dolnego do Głogowa po obu stronach rzeki. W omawianej gminie będzie obejmował ok. 300 ha. Jego najcenniejszymi walorami będą: krajobraz doliny rzecznej, lasy łęgowe jedne z najbogatszych środowisk leśnych w Europie środkowej, dotyczy to również fauny i flory.
     Zdecydowanie są to najważniejsze walory przyrodnicze terenu, na którym znajduje się miejscowość Wały. Owe atrakcje przyrodnicze są położone w dość małej odległości od wsi, z tego miejsca może rozpocząć się "penetrowanie" obszaru, tak pieszo, jak i rowerem, kajakiem, żaglówką czy samochodem. Kontakt z naturą to jeden z podstawowych walorów tego terenu. Są one scenerią dla wielu aktywności. Miejscowość Wały jest obszarem, gdzie można uprawiać sport, wypoczywać na łonie natury, zażywać kąpieli, wędkować, zajmować się zbieractwem bogactw runa leśnego. Nie jest to miejsce dla jednego segmentu turystycznego, każdy może znaleźć tu coś dla siebie. Największym atutem jest niewielka odległość od Wrocławia. Promocja gmin wraz z miejscowościami, gdzie znajdują się podobne walory turystyczne powinna iść tym tropem. Kolejnym atutem jest to, iż jest to tania destylacja, na szlakach komunikacyjnych do największych miast na Dolnym Śląsku. Gmina Brzeg Dolny ma duży potencjał turystyczny, głównie dzięki swemu położeniu.

Szlaki turystyczne:
     Obszar gminy oraz powiatu zawierają wspomniane już częściowo szlaki rowerowe i piesze, które biegną przez najcenniejsze tereny nie tylko tej jednostki administracyjnej. Szlaki znajdujące się w powiecie wołowskim są częścią "Szlaku Odry". W całości obejmuje on ponad 500 kilometrów tras rowerowych oraz pieszych. Utworzono je w najbardziej interesujących zakątkach, i jest to szczególnie ważne dla osób pragnących jedynie wypoczynku na łonie środowiska Doliny Odry mało przekształconego przez człowieka.
    
Rys. 5 Ścieżka leśnym wąwozem (źr. J. Wojtas).

     Szlak rowerowy, który jest wytyczony również na terenie powiatu został utworzony z inicjatywy Partnerstwa Doliny Środkowej Odry oraz Fundacji Ekologicznej "Zielona Akcja" z Legnicy. Szlak ten stał się podwaliną do dalszych przedsięwzięć w dziedzinach turystyki, ochrony środowiska, promocji dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego tego terenu. Szlak Odry wpisany jest w międzynarodową sieć szlaków dziedzictwa kulturowego Greenways
     Szlak biegnący wzdłuż Doliny Odry "Szlak Odry" Z Brzegu Dolnego do Głogowa trasa przebiega po obu stronach rzeki, o długości 1064km. Szlak biegnie z Chałupek do Kostrzynia (od Kostrzyna do Szczecina prowadzi trasa rowerowa o nazwie "Zielona Odra" szlak o kolorze zielonym). Planuje się wyznaczenie tego szlaku na całej długości rzeki. Na terenie gminy Brzeg Dolny występują dwie jego odnogi- szlak rowerowy: czerwony- biegnący w stronę Wołowa oraz niebieski- w kierunku Lubiąża :: www .
     Z uroków przyrodniczych korzysta szlak rowerowy "Dolina Środkowej Odry" prowadzi on przez Brzeg Dolny do przeprawy promowej i dalej przez gminę Miękinia. Inne szlaki rowerowe na tym terenie:
   - Pętla odrzańska - Brzeg Dolny - Pysząca - Stobno - Pogalewo Małe - Pogalewo Wielkie - Grodzanów - Stobno - Naborów - Brzeg Dolny
   - Pętla leśna - Wały - Radecz - Bukwice - Jodłowice - Stary Dwór - Wały Szlak rowerowy "Dolina Odry" (odnoga Brzeg Dolny - Lipnica - Uskorz Wielki - Wołów)
     Atrakcjami szlaku są również opracowane na podstawie walorów przyrodniczych i antropogenicznych ścieżki dydaktyczne:
   - Ścieżka przyrodnicza Zielone Łąki,
   - Ścieżka przyrodniczo historyczna Lubiąż,
   - Ścieżka przyrodnicza Wokół rezerwatu Odrzyska,
   - Ścieżka ekologiczno wędkarska Ujście Jezierzycy,
   - Ścieżka historyczna Białołęka,
   - Ścieżka przyrodnicza Łęgi Golkowsko-Borkowskie,
   - Rowerowa ścieżka edukacyjna Dziczek.::  Wstecz 1 2 3 4 Dalej  ::


Pobierz dokument