:: Strona głowna
:: Nasza miejscowość
:: Historia
:: Turystyka i rekreacja
:: Ciekawe miejsca
:: Dla mieszkańców
:: Galeria zdjęć
:: Forum mieszkańców
:: Linki
:: Kontakt

 

   Zeszyt 3
   Wrzesień-Grudzień 2003
   Zeszyt zawiera:
   Wspomnienia z życia "Pioruna".
   Zdjęcia partyzantów.
   Zdjęcia z Łukowca i powojenne.
   Władysław Kopała - wspomnienie.
   100 lecie Kasy Stefczyka.
   Dokumenty.
   Życiorysy, ciekawostki, historyjki, opowiadania.

 

   Zeszyt 4
   Styczeń-Marzec 2004
   Zeszyt zawiera:
   Wspomnienia księdza Romana Dacy.
   Wspomnienia Bogusławy Dębickiej.
   List z Niemiec.
   Korespondencja z USA.
   Pochodzenie łukowian.
   Yad Vashem dla rodziny Kuchtów.
   Listy i zdjęcia.
   Rozmowy, wyjaśnienia ciekawostki.

 

   Zeszyt 5
   Kwiecień-Czerwiec 2004
  Zeszyt zawiera:
  Wspomnienie o Edwardzie Polaku komendancie Łukowca.
  Drugie spotkanie z Piorunem.
  Wspomnienia z Łukowca pana Edwarda Malca.
  Dzieje kościoła łukowieckiego.
  Zdjęcia.
  Spotkania z mieszkańcami Brunowa.
  Łukowiec od podszewki.

 

   Zeszyt 6-8
  Lipiec 2004-Marzec 2005
  Zeszyt zawiera:
  Słowo od autora.
  Życiorys żołnierza i dwa pamiętniki.
  Komentarz końcowy.

 

   Zeszyt 9-10
  Kwiecień-Wrzesień 2005
  Zeszyt zawiera:
  Wspomnienie pani Marty Polak-Burza o ojcu Edwardzie
  Polaku. Wspomnienia z Łukowca pani Emilii Dudzic
  z domu Stadnik.
  Kazimierz Ozga - Wspomnienia z Berestawów i Łukowca.
  Kazimierz Ozga - Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich.
  Jak to z lnem bywało (Z. i K. Furtak).
  Informacje różne o Łukowcu.
  Słowo o książce Wiktora Poliszczuka "Gorzka Prawda".
  Opis bitwy partyzanckiej - Konrada Leśniewskiego.
  List od pana Henryka Libermana z Dusseldorfu.
  Wspomnienie o Edwardzie Sabacie.

 

   Zeszyt 11-12
  Październik 2005-Grudzień 2006
  Zeszyt zawiera:
  Jak jedli łukowianie.
  Technika i rzemiosło na Łukowcu.
  Ród Budzych (dziadek Karol i babcia Ewa).
  Tajemnice Łukowca.
  Obszerne fragmenty pracy Edwarda Kwiatkowskiego
  "Życiorys Wołyniaka". Różne informacje o Łukowcu,
  zdjęcia, listy.

 

   Zeszyt 13-14
  Styczeń 2006-czerwiec 2008
  Zeszyt zawiera:
  Od autora.
  Relacje narodowościowe na Kresach przed II wojną
  światową i w trakcie jej trwania.
  Lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie.
  Literatura, historia i polityka.
  Dokumenty.
  Wyjaśnienia, uwagi i opowiadania.
  Listy od czytelników.
  Spisy łukowian.

 

   Zeszyt 15
  Styczeń 2006 -Grudzień 2012
  Zeszyt zawiera:
  Od autora.
  Zapiski o Łukowcu pana Władysława Polaka.
  Opowiadania Szpulka nici, Rodzina Maœlaków
  i Pierwsza szklanka.
  Listy, wspomnienia i zdjęcia.
  Spis mieszkańców Łukowca Żurowskiego i Wiœniowskiego.

 

   Zeszyt 16-17
  Listopad 2015
  Zeszyt zawiera:
  Od autora.
  Tekst prof. dr hab. Grzegorza Mazura z Uniwersytetu
  Jagielońskiego w Krakowie Kiedy nadeszła
   "Burza" - Okręg ZWZ- AK Stanisławów.
  Rozmowy o Łukowcu, wojnie i pierwszych latach pobytu
   na Ziemiach Zachodnich.
  Zdjęcia listy i wspomnienia.
  Bokinka Pańska - dokumenty z okresu wojny.
  Wyjaśnienia, uwagi i opowiadania.
  Dokumenty różne.
  Idea powstania muzeum łukowieckiego

 

   Zeszyt 18-19
  Listopad-Grudzień 2018
  Zeszyt zawiera:
  1. Od autora.
  2. Możliwie najbliżej prawdy.
  3. Łukowiec nie do końca znany.
  4. Kresowa kuchnia.
  5. Bohaterki i bohaterowie.
  6. Pięcioro wspaniałych
  7. Autokarem na Łukowiec.
  8. Wspomnienia Kazimierza Furtaka i Ludwika Sobali.
  9. Życie dostatnie czy skromne.
  10. W Żmigrodzie i Żmigródku.
  11. Wspomnienia Jana Kudłacza i Joanny Jaskuły.
  12. Załączniki: Listy, dokumenty, zdjęcia.
  Obszerne fragmenty pracy Edwarda Kwiatkowskiego
  "Życiorys Wołyniaka". Różne informacje o Łukowcu,
  zdjęcia, listy.

 

   Eksponaty muzealne część I
  Listopad 2015
  Zeszyt zawiera:
  Zbiór zdjęć eksponatów muzealnych.

 

   Eksponaty muzealne część II
  Kwiecień 2016
  Zeszyt zawiera:
  Zbiór zdjęć eksponatów muzealnych.

 

   Eksponaty muzealne część III
  Kwiecień 2017

 

   Referat wygłoszony przez Franciszka Burdzego na otwarcie wystawy "Rodem z Łukowca" -Środa Śląska 20.05.2017 r.
  Łukowce, historia, wojna i zasiedlanie Ziem Zachodnich
  Lista darczyńców eksponatów
  "Zeszyty Łukowieckie" jako forma promocji Małej Ojczyzny

 

   Nowe tablice pamiątkowe przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie

 

   Wkładkadka do Zeszytów Łukowieckich 18-19/2018

Powyższe dzienniki uzupełnia reportaż o Łukowianach autorstwa Franciszka Burdzego- autora Dzienników Łukowieckich.


::  Wstecz 1 2